k9-4care.nl
Praktijk voor pedagogische begeleiding door dierondersteunde interventies
Artikelen AAT
AAI

De therapeutische doelen van AAI liggen in het leren omgaan met emoties en psychische problemen. Het versterken van de basiscommunicatie, zoals het versterken van oogcontact en beurtgedrag. Ook het verbeteren van het actieve taalgebruik kan centraal staan, bijvoorbeeld woorden toepassen, vragen stellen of de articulatie verbeteren. Andere doelen kunnen zijn het verbeteren van de motoriek, de taakgerichtheid en het richten van de aandacht. Of gedragsverbetering, waarbij wordt geprobeerd nieuw, positief gedrag aan te leren. In geval van kinderen gaan we  met de ouders op zoek naar mogelijkheden om oude patronen te doorbreken.

Wij werken graag samen met therapeuten om bestaande therapieën van uw kind te ondersteunen. U kunt dan denken aan logopedie, fysiotherapie of ergotherapie. Ook indien uw kind onder behandeling is van een psycholoog of speltherapeut willen wij graag de samenwerking opzoeken om te ontdekken wat de meerwaarde van de animal assisted interventie kan zijn. 

Animal Assisted Therapie (AAT) staat voor dierondersteunde therapie en  werd voor het eerst toegepast in 1969 door de Amerikaanse kinderpsychiater Boris Levinson. Het viel hem op dat kinderen die moeite hadden om contacten met mensen te leggen, vaak wel enthousiast reageerden op zijn hond Jingles. De kinderen betrokken de hond snel in spelletjes en in hun fantasiewereld, waarbij ze aanvankelijk de aanwezigheid van de psychiater negeerden. Levinson slaagde erin om stap voor stap toch bij de interactie tussen het kind en de hond betrokken te raken. De hond maakte zich dus in eerste instantie verdienstelijk door het ijs te breken en de gevoelens van vijandigheid bij het kind te verminderen of weg te nemen. En vervolgens maakte de hond communicatie tussen het kind en de psychiater mogelijk. Van alle therapiedieren worden honden en paarden het meest ingezet op dit moment. 

AAT is een onderdeel van AAI (animal assisted interventies). In Nederland bestaat de stichting AAIZOO. Stichting AAIZOO  houdt zich bezig met het ontwikkelen, onderzoeken, stimuleren en bekend maken van deskundige toepassingen op het gebied van dierondersteunde zorg, activiteiten en onderwijs in Nederland. Stichting AAIZOO heeft een model onwikkeld, naar Amerikaans voorbeeld, waarbij men kan zien met welke soort interventie men te maken heeft.

Onderstaande afbeelding geeft goed weer, welke interventie bij welke activiteit hoort. 

 

 K9-4CARE is aangesloten bij AAIZOO

Categorie├źn