k9-4care.nl
Praktijk voor pedagogische begeleiding door dierondersteunde interventies
K9 SOVA

De K9 SOVA en K9-ZekerZelf trainingen zijn zeker ook geschikt om aan kleine groepen leerlingen aan te bieden binnen het onderwijs. Door de invoering van Passend Onderwijs wordt de nadruk gelegd op individuele ontwikkeling. Dat is zeker een mooi principe. Kinderen kunnen zo op de school blijven, waar zij vertrouwd zijn. Maar is het voor alle kinderen mogelijk het hoofd op sociaal emotioneel gebied boven water te houden? Sommige kinderen gaan door gebrek aan zelfvertrouwen internaliserend gedrag vertonen, anderen uiten zich juist iets te veel. De K9-ZekerZelf of K9-SOVA training laat kinderen zich bewust worden van hun eigen gedrag en biedt kinderen de handvatten om dit gedrag te veranderen. Het personeel van K9-4CARE is pedagogisch opgeleid en heeft ruime ervaring in het werken met kinderen binnen een schoolsetting. Daarnaast is het personeel geschoold in het werken met honden binnen de zorg. De K9-ZekerZelf of K9-SOVA training kan tijdens schooltijd worden gegeven, maar past ook prima binnen het principe van de brede school. Ook voor scholen geldt dat het kennismakingsgesprek gratis is. Wilt u meer informatie over deze training neem dan vrijblijvend contact op. 

K9 (leer)KRACHT

K9 4CARE biedt scholen de mogelijkheid om op een unieke manier te werken aan teambuilding.
Bij K9 MIRROR maakt de hond gedragingen en gewoonten zichtbaar, waarvan men zich zelf vaak niet bewust is. Bij K9 MIRROR kan er worden gewerkt aan thema's zoals samenwerken en communicatie. Het werken met de hond in de natuur werkt ontspannend, waardoor er een prettige sfeer wordt gecreëerd. K9 (leer)KRACHT is maatwerk. Neem vrijbijvend contact op om te ontdekken wat de opties zijn voor uw team.

K9 Mediator

Ouders en leerkrachten staan samen voor de moeilijke taak het kind de mogelijkheid te bieden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Zij hebben elkaar hiervoor hard nodig. De verwachtingen zijn hoog. Vaak gaat het goed en is samenwerking vanzelfsprekend. Soms is er echter spraken van miscommunicatie. Het contact verloopt niet zoals gewenst en het resultaat is teleurstelling. Een buitenstaander kan dan behulpzaam zijn. Bij K9 4CARE is veel ervaring aanwezig in het begeleiden en adviseren van scholen, ouders en andere betrokkenen rondom het kind. K9 Mediator is erop gericht het pedagogisch schoolklimaat te versterken zodat het welbevinden van het kind wordt gewaarborgd. Komt u er even samen niet uit, schroom dan niet om contact op te nemen.
(K9 Mediator maakt geen gebruik van honden.)

Quote

"De hond heeft de ziel van een filosoof."

                                                             ~ Plato ~