k9-4care.nl
Praktijk voor pedagogische begeleiding door dierondersteunde interventies
K9-SOVA en K9-ZekerZelf

Alles zal weer op zijn pootjes terecht komen. Als je dit spreekwoord opzoekt in het woordenboek, staat er zoiets als: Alles zal echt weer goed komen! Vind jij het lastig om vrienden te maken? Kan jij moeilijk jouw grenzen aangeven? Heb jij een beetje hulp nodig om wat meer zelfvertrouwen te krijgen? De honden van K9-4care willen graag hun pootje uitsteken om jou te helpen! Zo komt dan alles weer op zijn pootjes terecht!

K9-4care geeft daarom socialevaardigheidstrainingen en weerbaarheidstrainingen.

K9-ZekerZelf is een training voor kinderen en jongeren die te veel in zichzelf gekeerd zijn, te weinig zelfvertrouwen hebben en het lastig vinden om vrienden te maken. Dit heet internaliserend gedrag. Bij internaliserend gedrag is er een overcontrole over de emoties. Het kind of de jongere houdt alles binnen. Hierdoor kunnen problemen ontstaan. Sociale teruggetrokkenheid, angst, depressie en zelfs psychosomatische klachten. 

Voor kinderen en jongeren die juist iets te weining controle hebben over hun emoties biedt k9-4care de K9-SOVA-trainingen aan. Kinderen of jongeren met externaliserende problemen kunnen snel conflicten krijgen met anderen, ze zijn soms wat agressief, overactief en kunnen last hebben van ongehoorzaamheid. 

De K9-ZekerZelf en K9-SOVA trainingen, zijn trainingen op maat. Dit betekent dat er geen standaard methode wordt gebruikt, maar dat er per kind of jongere wordt bekeken wat nodig is. Om trainingen op maat aan te kunnen bieden heb ik verschillende opleidingen gevolgd. 

Ik heb de opleiding tot TOPDOG trainer gevolgd. TOPDOG is een jeugdhulprverleningsmodule waarbij de hond wordt ingezet als co-trainer. U kunt hier meer over lezen als u links in het menu klikt op TOPDOG.

Ook heb ik de opleiding VIDA gevolgd. VIDA is een weerbaarheidstraining gebaseerd op theorie en leerprincipes uit de Haptonomie en Rots&Watertraining. Wilt u meer lezen over VIDA, klik links in het menu op VIDA.

Verder ben ik bekend met de oplossingsgerichte methodes Kids'Skills en Mission Possible. Kids’ Skills is een speelse methode voor het oplossen van problemen bij kinderen. Mission Possible is voor jongeren vanaf 12 jaar. Centraal staat de gedachte dat elk probleem gezien wordt als een te ontwikkelen vaardigheid. Door Kids’ Skills / Mission Possible ben je niet probleemgericht, maar oplossingsgericht bezig.

K9-ZekerZelf en K9-SOVA gebruiken elementen uit de verschillende methoden, toegespitst op de behoefte van het kind of de jongere. Zo ontstaat een traject op maat. Wilt u meer weten? Neem contact op via het contactformulier.