k9-4care.nl
Praktijk voor pedagogische begeleiding door dierondersteunde interventies

Johann Heinrich Pestalozzi

Visie

"Hoofd, hart, handen. Wanneer deze drie in balans zijn, word je een 'compleet' mens." Dat was de visie van de Zwitserse pedagoog Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827). 
Zijn ideeën over opvoeding en onderwijs hebben zelfs vandaag de dag nog veel invloed. Zij vormen de basis voor de visie van k9-4care.
Bij K9-4care gaan we actief aan de slag en leert het kind/dejongere door ervaring. Samen zorgen we ervoor dat het kind/de jongere weer in balans komt, waardoor het zelfvertrouwen groeit en er weer ruimte komt voor verdere ontwikkeling. Dit altijd in samenwerking met ouders/verzorgers die, in onze ogen, van onschatbare waarde zijn in dit proces. Pestalozzi was een groot voorstander van het leren in en van de natuur. Bij K9-4care delen we die visie. Wij zullen dan ook voornamelijk buiten werken, in de natuur. 

Door het werken en spelen met de hond, ontdekken kinderen en jongeren hun eigen kracht!

Werkwijze

Wanneer u contact opneemt met K9-4care, volgt er eerst een gratis intakegesprek. Het doel van dit gesprek is kennismaken en de hulpvraag helder krijgen. Vervolgens worden er realiatische doelen gesteld en bekeken welke vorm van hulpverlening hier het beste bij past. 

Ook ondersteuning bij logotherapie, fysiotherapie of ergotherapie is mogelijk. Dit is dan altijd in overleg met de behandelend therapeut.

Het werken met honden binnen pedagogische ondersteuning valt onder Animal Assisted Interventions. 

K9-4CARE is aangesloten bij de Beroepsvereniging Groene Zorg. Voor meer informatie over deze beroepsvereniging, klik HIER

In Nederland bestaat de stichting AAIZOO. Stichting AAIZOO heeft als missie personen en instanties die zich op de gebieden zorg, onderzoek en onderwijs bezig houden met Animal Assisted Interventions (dierondersteunde interventies) bij elkaar te brengen, te ondersteunen en te versterken door met elkaar kennis te ontwikkelen, te delen en uit te breiden en daarmee de kwaliteit van de interventies verder te professionaliseren.

K9-4care is begunstiger van stichting AAIZOO

 

Quote

"Our home joys are the most delightful earth affords, and the joy of parents in their children is the most holy joy of humanity."

                                   ~ Johann Heinrich Pestalozzi ~